Let's make something together

Maybe we've got a proper position for you. Come on, fill out the form below.

We'd love to hear more about you

VHV Reasürans A.Ş. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak web-sitesinde yer alan Genel Aydınlatma Beyanı ve VHV Reasürans Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sınırları çerçevesinde, işe alım amacı ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.

Okudum, Anladım